Melyek a különböző életkorok legfontosabb feladatai? Milyen nehézségek fordulnak elő leggyakrabban? Mi történik a konzultáció során?

0-3 éves korig:

Sajátosságok: A kisbaba születése nagy öröm a család számára. A kórházból való hazaérkezés után, a hétköznapok sok-sok kérdést hoznak magukkal, különösképp az első gyermekes párok esetében. A kisbaba érkezése családunk életében jelentős érzelmi változásokat hoz. A csecsemők nagyon gyors ütemben fejlődnek, ami nagy kihívás elé állít minket: ráhangolódni gyermekünk újabb és újabb igényére: ami még tegnap jó volt, holnap már nem biztos, hogy az lesz, rájönni, hogy mikor mire van szüksége, mi bántja, miért sír, stb. A picink önállósága jelentős fejlődésen megy keresztül ez idő alatt, s féltve ragaszkodnak azokhoz a képességekhez, amiket már elsajátítottak. Fontos az akarat fejlődése, ami magával hozza a „nem” és a dackorszak megjelenését. Előforduló nehézségek: Gyakran előfordul, hogy az újdonsült szülőként, új társadalmi szerepünkkel, a szülévé válással nehezen tudunk azonosulni, hiszen ez az új szerep alapjaiban változtatja meg a korábban kialakult naprendünket, a párunkkal való közös életünket. A nem megfelelő azonosulás bűntudatot eredményezhet, ami érzelmileg nagyon megterhelő számunkra, s egyben megnehezíti a kicsi igényeire való ráhangolódást, hogy mire is van szüksége igazán. Emellett a dackorszak kezelése, még a legedzettebb szülőket is komoly próbatétel elé állítja sokszor.

A konzultációban a hangsúly az anya-gyerek, szülő-gyerek kapcsolat megértésén, összehangolásán van. Az alkalomszámot a szülő igényei, kérdései, az esetleges nehézség természete határozza meg.

Óvodáskorban, kisiskoláskorban:

Sajátosságok óvodáskorban: Óvodáskorra a fejlődés fontos állomása a szobatisztaság kialakulása, a beszédkészség, kifejezőkészség, s az önállóság fejlődése. A gyerekek óvodai közösségbe kerülnek, ahova be kell illeszkedniük, s minket, szülőket, az óvoda idejére el kell engedniük.

Előforduló nehézségek óvodáskorban: Anyától való elválás nehézsége, szobatisztaság hiánya (bepisilés, bekakilás), hiszti, testvérféltékenység, szorongás.

Sajátosságok kisiskoláskorban: Az iskoláskor fő feladata, az iskolai közösségbe való beilleszkedés, és az iskolai elvárásokhoz való alkalmazkodás. A tanulás, a teljesítmény értének az elsajátítása.

Előforduló nehézségek kisiskoláskorban: A nehézségek az iskolai közösségbe való beilleszkedés és a tanulás területén jelentkezhetnek: kapcsolódási     nehézségek, magányosság érzése, indulatosság, szorongás, illetve figyelemzavar, tanulási nehézségek.

Konzultáció: Első két alkalom a szülővel való találkozás, beszélgetés a problémáról, nehézségekről, a helyzetről, ahogyan azt ő látja, valamint a gyermek fejlődésének alakulásáról.  Ezt követi a 4-5 alkalmas találkozás a gyermekkel: rajzolás, gyurmázás, meseírás, bábozás, építés, játék, melynek során képet kapunk a gyermek pszichés világáról, belső megéléseiről. Ha ez lezárul, következik a kialakult nehézség átbeszélése, majd a szükséges konzultációs alkalomszámok megbeszélése a  nehézség megoldódásáig.

Serdülőkorban:

Sajátosságok: A serdülőkor fő feladata, az identitás
(társadalmi szerepek, érdeklődési körök, ideológia) kialakítása, kortárscsoporthoz való tartozás, szülőktől való egyre nagyobb függetlenség megélése. Férfi, női
szerepek próbálgatása, intimitás bontakozása.

Előforduló nehézségek: Barátok hiánya, szülőktől való túlzott függőség, nagyfokú lázadás, iskolakerülés.

Konzultáció: Első alkalom: a szülővel és a fiatallal közösen folytatott beszélgetés. Ezt követi a 4-5 alkalomas találkozás a fiatallal, beszélgetés, rajz, stb.. A fiatal motivációja, együttműködése mindig nagyon meghatározó, és befolyásolja a közös munkát. A további alkalmak: a fiatal igényei szerint.